SALO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för balans mellan

ARBETE – LIVSKVALITET – MILJÖ


På individnivå arbetar vi med stöd för enskilda som inte kan eller orkar driva sitt eget ärende gentemot myndigheter med mera.


På samhällsnivå arbetar vi för att skapa opinion för ett rättfärdigt samhälle vilket innebär ett samhälle där människor ges samma möjligheter oavsett förutsättningar och har samma rättigheter som alla andra.

Samtidigt som vi belyser felaktigheter i systemet pekar vi på lösningar som ger människor frihet att äga sin tid och känna balans i livet. Det anser vi ger ökad hälsa för både människor och miljön.

Creeper